REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PROJEKTOWANIA WNĘTRZ ON-LINE

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług projektowania wnętrz on-line udostępnionego pod adresem http://kodywnetrza.pl/projektowanie-online/ przez Natalię Kowalską-Dygas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KODY Wnętrza Natalia Kowalska-Dygas, Ul. Szwajcarska 9 65-169 Zielona Góra NIP: PL 9291723178 REGON: 080317594, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów na usługi projektowe przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem serwisu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

KODY Wnętrza Natalia Kowalska-Dygas 
ul. Szwajcarska 9, 65-169 Zielona Góra
NIP: PL 9291723178
REGON: 080317594
e-mail: biuro@kodywnetrza.pl
tel. +48 500 87 62 87

Dane rachunku bankowego: 
ING Bank Śląski S.A.
SWIFT: INGBPLPW
Numer konta bankowego:
Dla wpłat w zł (PLN):
IBAN: PL 56 1050 1911 1000 0091 1825 7071